Акційна газетка “Рукавичка” у форматі PDF

Офіційні правила проведення Розіграшу призів Рекламної Акції «Три магазини – три путівки» (надалі – Акція)

1. Організатор і виконавець Акції

1.1. Організатором і виконавцем Рекламної акції є ТОВ ТВК «Львівхолод», яке зареєстровано відповідно до законодавства України і знаходиться за адресою: 79034, м. Львів, вул. Луганська, 6 (далі - Організатор).

1.2. Для проведення Розіграшу та підведення підсумків Організатор створює Комісію. Комісія у своїх діях керується чинним законодавством України та Офіційними правилами проведення Розіграшу призів Рекламної Акції «Три магазини – три путівки» і несе відповідальність за їх дотримання.

1.3. Розіграш проводиться з метою формування у споживачів інтересу та споживчого попиту до магазинів «Рукавичка».

2. Учасники Акції

2.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, та який ретельно виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в п.6 цих Правил (надалі – Учасник або Учасники).

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції: - працівники та представники Організатора Акції, та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції; - чоловік або дружина осіб, перелічених в першому абзаці п.2.2. цих Правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба); - особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років; - особи, що не є громадянами України; - особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

3. Тривалість Акції та місце її проведення

3.1. Акція проводиться: 8 червня по 27 червня 2018р. включно. Розіграш відбудеться 28 червня 2018р. о 11:00 в магазині «Рукавичка» за адресою: Тернопіль, вул. Новий Світ, 1 а ;

о 12.00 в магазині «Рукавичка» за адресою: Тернопіль, вул. вул.Кн.Острозького, 18; 

о 13.00 в магазині «Рукавичка» за адресою: Тернопіль, вул. Герої Крут, 3а.

3.2. Термін проведення Акції та місце її проведення може бути змінено Організатором за його власним рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.

4. Фонд Рекламної Акції

4.1. Фонд Рекламної Акції формується на розсуд Організатора. Якісні, кількісні та інші, в тому числі технічні характеристики призів визначаються Організатором.

 4.2. Призовий фонд Розіграшу складається з: - Головний приз путівки на вихідні на курорт «Косино» Закарпатська область в кількості 3 (три) штуки.  Грошовий сертифікат на покупки в магазині Рукавичка на суму 1 000 грн.00 коп. (одна тисяча гривень) - в кількості 3 (три) штуки.

4.3. Призовий фонд Розіграшу обмежений і складає зазначену в п.4.2. кількість.

4.4. Відповідальність Організатора щодо видачі призів обмежена виключно вищезгаданим кількістю призів.

4.5. Зовнішній вигляд Призів (розмір, колір), зазначених на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись протягом Акційного Періоду, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Призів.

 4.6. Заміна призів Розіграшу будь-яким іншим благом не допускається.

4.7. Оподаткування осіб, які отримали приз, проводиться відповідно до чинного законодавства України. Організатор за свій рахунок здійснює оподаткування осіб, які отримали приз, відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.8. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість призового Фонду Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Виконавець повідомляє про них в порядку, передбаченому п.9. цих Правил.

6. Порядок участі в Акції та реєстрація Учасників Акції

6.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити усі наступні дії:

6.1.1. Зробити покупку в магазині «Рукавичка» в акційний період (п.3.1.) на суму не меншу за 150грн. одним чеком.

6.2. На зворотній стороні чеку написати своє Прізвище ім’я та по батькові та підпис і кинути чек в акційну скриньку.

6.3. Ідентифікація Учасників Акції здійснюється Організатором Акції за допомогою паспорту та чеку.

7. Права та обов’язки Учасника Акції

7.1. Права Учасника Акції.

7.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Акції.

7.1.2. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

7.1.3. Отримати інформацію про зміну Правил Акції.

7.2. Обов’язки Учасника Акції.

7.2.1. Виконувати умови даних Правил Акції.

7.2.2. У випадку визначення Учасника Акції як такого, що має право отримати один із Призів Акції, Учасник зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в цих Правилах Акції в п.10.

8. Права та обов’язки Організатора Акції

8.1. Обов’язки Організатора.

8.1.1. Провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції.

8.1.2. Видати Призи переможцям Акції, що виконали всі умови цих Правил.

8.2. Права Організатора:

8.2.1. Організатор Акції користується усіма Правами, передбаченими цими Правилами Акції та чинним законодавством України.

8.2.2. Відмовити у видачі приза Учаснику, який не виконав всі умови цих Правил Акції правильно та у повному обсязі.

8.2.3. Відмовити у видачі призу Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил Акції.

8.2.6. Відмовити у видачі Призу (Головного Призу) у випадках зазначених в п.12 даних Правил. 9. Способи та порядки інформування Учасників Акції про строки та умови її проведення. 9.1. Інформування Учасників Акції та потенційних Учасників Акції про умови участі, продовження строку Акції, збільшення призового Фонду Акції інших змін, будуть здійснюватись на Інтернет-сайті www.rukavychka.com.ua.

9. Порядок визначення переможців акції та отримання призів.

9.1. Визначення переможців відбудеться 28 червня 2018 року

о 11:00 в магазині «Рукавичка» за адресою: Тернопіль, вул. Новий Світ, 1 а ;

о 12.00 в магазині «Рукавичка» за адресою: Тернопіль, вул. вул.Кн.Острозького, 18; 

о 13.00 в магазині «Рукавичка» за адресою: Тернопіль, вул. Герої Крут, 3а.

9.2. Визначення власників призів відбудеться шляхом випадкового відбору (із застосуванням лото трону) серед усіх присутніх учасників.

9.3. Призи будуть розіграні тільки серед присутніх на розіграші учасників акції, які будуть мати при собі паспорт.

9.4. Одна особа може виграти тільки один із призів, а саме той приз, який учасник отримає першим під час розіграшу.

10. Інші умови

10.1. Призи не видаються за умови невиконання Учасником Акції даних Правил Акції.

10.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

10.3. Виконавець залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію про Акцію в порядку передбаченому в п.9 цих Правил.

10.4. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції.

10.5. Зобов‘язання Організатора відносно якості Призів, передбачених в цих Правилах, обмежені гарантіями, представленими їх виробниками та третіми особами, що надають відповідні послуги.

10.6. Учасник Акції, що бере участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

10.7. Грошовий еквівалент вартості Головного та інших призів не виплачується.

10.8. Усі результати Акції та рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають.